TJÄNSTER
BROBYGGE AV KUNSKAP
Barter Bridge arbetar i ett nätverk av experter inom olika områden med erfarenhet från offentlig, privat eller ideell verksamhet. Beroende på uppdrag kan vi vara en eller flera personer involverade i uppdraget.

Barter Bridge agerar brobyggare och skapar förståelse mellan olika intressenter vilket öppnar upp för nya möjligheter.

Barter Bridge stöttar verksamheter att skapa attraktiva mötesplatser, för ökad dialog,  utveckla partnerskap och samverkan samt inspirerar till utveckling.

  • Projektledning/Förändringsledning
  • Strategisk rådgivning och strategiutveckling
  • Affärsutveckling
  • Moderator
  • Näringslivsutveckling
  • Skapa mötesplatser och events
  • Workshopledare