REFERENSER
NÅGRA RÖSTER OM  BARTER BRIDGE OCH KATARINA BARTER
”Katarinas förmåga att förstå, kommunicera och ta initiativ till och skapa mötesplatser för olika grupperingar, företagare, politiker, myndighetsutövare är unik och sådant ger resultat. Som kommundirektör har jag känt mig trygg när jag mött företagare, jag vet att det finns ett öppet, ärligt och rakt klimat där man talar med varandra rakt och enkelt. Katarina har stått för att skapa ett sådant klimat och förhållningssätt”

Björn Eklundh
Kommundirektör Upplands Väsby kommun 1996-2015
”Vi har haft förmånen att arbeta med Barter Bridge och Katarina då hon planerade och genomförde vår årliga Rikskonferens ”Bättre Skola”, vilken är Sveriges årliga centrala plattform för kvalitetsfrågor i skolan. Katarina ansvarade både för planeringen och genomförandet och var även moderator för hela konferensen som blev en stor framgång. Vi tackar för samarbetet och har mycket uppskattat den kompetens Katarina besitter både från att jobba med detaljer och upplägg, men även förmågan att naturligt leda konferenser med hundratals deltagare.”

Mats Deleryd
VD SIQ-Institutet för Kvalitetsutveckling
”Katarina har med sitt stora engagemang, i sin roll som ledare för Väsby Promotion, gjort det möjligt för gymnasieskolan att etablera ett fruktbart samarbete med det lokala näringslivet i kommunen. Målet har hela tiden varit att dra lärdom av och knyta kontakter med näringslivet för att på bästa sätt ge elever kunskap om vad som krävs för att efter avslutad utbildning vara anställningsbar. Vi har haft en givande och lärorik dialog för att tillsammans skapa utrymme för nya idéer och arbetssätt som ger win win för såväl skolan som näringslivet. Med målmedvetet tålamod har Katarina sett till att samarbetet blivit av och fortfarande fungerar genom en hållbar struktur.”

John Gustafsson
Rektor Väsby Nya gymnasium
"Jag har haft förmånen att vara medlem i Väsby Promotion under tiden som Katarina var verksamhetschef. Katarina har så många fantastiska förmågor som gör hennes ledarstil mycket imponerande. Jag uppskattar bland annat hennes tydliga kommunikation, hennes skicklighet att leda och moderera stora möten där hon fånga upp frågor och bygga engagemang. När hon sen ger sig på att intervjua kända profier i Näringslivs-podden gör hon även det med bravur. Man känner att Katarina är genuint intresserad - av människor, av näringslivet, av kommunfrågor, av att hitta och driva på samverkansmöjligheter, av utveckling... Jag hoppas verkligen att våra vägar korsas framöver igen. Tills dess - gratulerar jag den som får ha med henne att göra!"

Frida Torbiörnsson
Marknadsansvarig Väsby Centrum